Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Надання інформації у віповідності до Закону України про акціонерні товариства, та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами"

Публікація "регулярної інформації" :

Публікація "особливої інформації" :

Публікація "іншої інформації" :

Публікації за минулі періоди