Закон України про акціонерні товариства

Стаття 78. Надання акціонерним товариством інформації
Пункт 3. Публічне акціонерне товариство зобов`язано мати власну веб-сторінку в мережі  Інтернет, на якій розміщується інформація для оприлюдненння відповідно до законодавства.

НАДАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇЇ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПрАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КПК":
Положення про Наглядову Раду Товариства
Положення про дирекцію Товариства
Положення про ревізійну комісію Товариства
Положення про загальні збори Товариства
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Статут ПрАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КПК" (нова редакція від 24.04.2018)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КПК":
Положення про Наглядову Раду Товариства
Положення про виконавчий орган Товариства
Положення про ревізійну комісію Товариства
Положення про загальні збори Товариства
Принципи корпоративного управління Товариства
Положення про фiлії Товариства

за 2019 рiк:
05.02.2019р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Вiдомостi про змiну складу посадових осіб емiтента)

за 2018 рiк:
21.12.2018р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Вiдомостi про змiну складу посадових осіб емiтента)
03.09.2018р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Вiдомостi про змiну складу посадових осіб емiтента)
26.04.2018р. Звіт незалежного аудитора фінансової звітності за 2017 рік.
26.04.2018р. Річна фінансова звітність за 2017 рік, форма 1,2.
26.04.2018р. Річна фінансова звітність за 2017 рік, форма 3,4.
26.04.2018р. Річна фінансова звітність за 2017 рік, форма 5.
26.04.2018р. Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.
25.04.2018р. Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 24.04.2018р.
25.04.2018р. Протокол річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2018р.
25.04.2018р. Звіт Ревізійної комісії за 2017р.
23.04.2018р. Інформація про загальну кількість акцій
13.03.2018р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів)
05.02.2018р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Вiдомостi про змiну складу посадових осіб емiтента)

за 2017 рiк:
04.10.2017р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Зміна типу Акціонерного Товариства)
04.10.2017р. Протокол загальних позачергових зборів від 27.09.2017 року.
29.09.2017р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Вiдомостi про змiну складу посадових осіб емiтента)
01.09.2017р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Вiдомостi про змiну складу посадових осіб емiтента)
21.08.2017р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
11.07.2017р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Вiдомостi про змiну складу посадових осіб емiтента)
27.04.2017р. Аудиторське заключення за 2016 рік.
26.04.2017р. Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік.
25.04.2017р. Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік.
19.04.2017р. Протокол річних загальних зборів акціонерів.
20.04.2017р. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік.
20.04.2017р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Вiдомостi про змiну складу посадових осіб емiтента)
12.04.2017р. Фінансовий звіт за 2016 рiк.
- додатки "Форма №1" та "Форма №2"
- додатки "Форма №3" та "Форма №4"
- додаток "Форма №5"
13.03.2017р. Повiдомлення про проведення загальних зборiв акціонерів Товариства

за 2016 рiк:
21.12.2016р. Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента
(Вiдомостi про змiну складу посадових осіб емiтента)
26.08.2016р. Протокол загальних позачергових зборів від 26.08.2016 року.
06.07.2016р. Повiдомлення про проведення позачергових загальних зборiв акціонерів товариства
27.04.2016р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Вiдомостi про змiну складу посадових осіб емiтента)
26.04.2016р. Протокол загальних зборів від 26.04.2016 року.
24.03.2016р. Фінансовий звіт за 2015 рік (форма 1 та форма 2)
24.03.2016р. Фінансовий звіт за 2015 рік (форма 3 та форма 4)
11.03.2016р. Повiдомлення про проведення загальних зборiв акціонерів

за 2015 рiк:
31.12.2015р. Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік.
31.12.2015р. Звіт ревізійної комісії за 2015 рік.
31.12.2015р. Аудиторський висновок за 2015 рік.
22.04.2015р. Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента
22.04.2015р. Протокол загальних зборів від 22.04.2015 року.
22.04.2015р. Порядок денний Загальних зборів від 22.04.2015 року.
17.03.2015р. Повiдомлення про проведення загальних зборiв
13.01.2015р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Вiдомостi про змiну складу Наглядової Ради емiтента)
12.01.2015р. Протокол загальних позачергових зборів від 12.01.2015 року.

за 2014 рiк:
31.12.2014р. Звіт ревізійної комісії за 2014 рік.
31.12.2014р. Аудиторський висновок за 2014 рік.
31.12.2014р. Річний фінансовий звіт за 2014 рiк.
- додатки "Форма №1" та "Форма №2"
- додатки "Форма №3" та "Форма №4"
- додаток "Форма №5"
30.12.2014р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента)
29.12.2014р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента)
02.12.2014р. Повiдомлення про проведення позачергових загальних зборiв
24.10.2014р. Фінансовий звіт за 3 квартал 2014 року
24.07.2014р. Фінансовий звіт за 2 квартал 2014 року
28.04.2014р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента)
25.04.2014р. Протокол загальних зборів від 25.04.2014 року.
25.04.2014р. Повiдомлення про проведення загальних зборiв
24.04.2014р. Фінансовий звіт за 1 квартал 2014 року.

за 2013 рiк:
31.12.2013р. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік.
31.12.2013р. Аудиторський висновок за 2013 рік.
31.12.2013р. Річна фінансова звітність за 2013 рік.
31.12.2013р. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік.
17.04.2013р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента)
07.03.2013 р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Рiчнi (черговi) загальнi збори акцiонерiв Товариства)

за 2012 рiк:
2012р. Титуальний аркуш
2012р. Основні відомості про емітента
2012р. Інформація про засновників
2012р. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
2012р. Інформація про посадових осіб емітента
2012р. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
2012р. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
2012р. Інформація про загальні збори акціонерів
2012р. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
2012р. Відомості про цінні папери емітента
2012р. Опис бізнесу
2012р. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
2012р. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
2012р. Баланс
2012р. Звіт про рух грошових коштів
2012р. Примітки до фінвнсової звітності
2012р. Про стан корпоративного управління
2012р. Інформація щодо аудиторського висновку
05.03.2012р. Повідомлення про проведення загальних зборів

за 2011 рiк:
25.10.2011р. Повідомлення про виникнення особливой інформації
(Відомості про зміну власників акцій)
26.04.2012р. Річний звіт емітента за 2011 рік
20.04.2012р. Повідомлення про виникнення особливой інформації

за 2010 рiк:
2010р. Статут товариства, зміни до статуту.
2010р. Свідоцтво про державну реєстрацію.
2010р. Положення про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію.
2010р. Річна фінансова звітність.
2010р. Висновки ревізійної комісії та аудиторського товариства.
2010р. Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій.
2010р. Особлива інформація про товариство згідно вимогам законодавства.