Закон України про акціонерні товариства

Стаття 78. Надання акціонерним товариством інформації
Пункт 3. Публічне акціонерне товариство зобов`язано мати власну веб-сторінку в мережі  Інтернет, на якій розміщується інформація для оприлюдненння відповідно до законодавства.

НАДАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇЇ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПрАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КПК":
Положення про Наглядову Раду Товариства
Положення про дирекцію Товариства
Положення про ревізійну комісію Товариства
Положення про загальні збори Товариства
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Статут ПрАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КПК" (нова редакція від 24.04.2018)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КПК":
Положення про Наглядову Раду Товариства
Положення про виконавчий орган Товариства
Положення про ревізійну комісію Товариства
Положення про загальні збори Товариства
Принципи корпоративного управління Товариства
Положення про фiлії Товариства

за 2018 рiк:
03.09.2018р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Вiдомостi про змiну складу посадових осіб емiтента)
26.04.2018р. Звіт незалежного аудитора фінансової звітності за 2017 рік.
26.04.2018р. Річна фінансова звітність за 2017 рік, форма 1,2.
26.04.2018р. Річна фінансова звітність за 2017 рік, форма 3,4.
26.04.2018р. Річна фінансова звітність за 2017 рік, форма 5.
26.04.2018р. Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.
25.04.2018р. Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 24.04.2018р.
25.04.2018р. Протокол річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2018р.
25.04.2018р. Звіт Ревізійної комісії за 2017р.
23.04.2018р. Інформація про загальну кількість акцій
13.03.2018р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів)
05.02.2018р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Вiдомостi про змiну складу посадових осіб емiтента)

за 2017 рiк:
04.10.2017р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Зміна типу Акціонерного Товариства)
04.10.2017р. Протокол загальних позачергових зборів від 27.09.2017 року.
29.09.2017р. Повiдомлення про виникнення особливой iнформацiї
(Вiдомостi про змiну складу посадових осіб емiтента)
01.09.201